PRODÜKSİYON

“Fiyat işlevi ve kalitesi aynı olan iki üründen daha iyi görüneni daha iyi satar.”
Raymond Loewy

YARATICI FİKİR

“Yaratıcı fikirler geliştirebilmek için sıradan görünen herşeye, diğer insanlardan
farklı bir gözle bakmak gerekir.”
George Kneller

Stratejik İletişim

“Körler çarşısında ayna satma, sağırlar çarşısında gazel atma”
Mevlana

Yaratıcı Yazarlık

“İyi yazmak; iyi düşünmek, iyi hissetmek ve iyi ifade etmektir. Bu hem zeka, hem ruh, hem zevk sahibi olmayı gerektirir.”
Buffon